mexiko için Almanca-Türkçe çeviriler:

meksika · diğer çevirileri

mexiko meksika

Vielleicht sollten wir nach Mexiko fahren.

Belki de yapmamız gereken bu. Meksika'ya gidelim.

Diese Männer arbeiten in Mexiko.

Bu adamlar Meksika'da çalışıyorlar.

Gibt viele Städte in Mexiko.

Meksika'da bir sürü şehir var.