mutiert

Enthauptet von einem übellaunigen mutierten Barsch?

Mutasyona uğramış levrekler tarafından mı?

Es wird wieder und wieder mutieren, bis noch nicht mal die Immunen übrig bleiben.

Tekrar tekrar mutasyon geçirecek ta ki bağışıklığı olanlar bile kalmayana kadar.

Laut unseren Alien Freunden, wird der Virus in vier Monaten mutieren.

Uzaylı dostlarımıza göre dört ay içinde virüs değişime uğrayacak.

"Wir sind in letzter Minute gerretet worden von einem mutierten Koalasfisch Vogel."

Son anda mucizevi olarak kurtarıldık bir mutant koala-balığı kuşu tarafından.

Ich denke, dass Jason zum perfekten Sündenbock mutierte, er ist nicht da.

Bence Jason harika bir günah keçisi oldu, çünkü burada değil.

Gute Nachrichten. Die Zellproben mutieren.

İyi haber, örnek hücreler mutasyon geçirdi.

Das sind ihre wütenden, mutierten Nachfolger.

Bunlar onların kızgın, mutant oğulları.

Das Virus ist schneller mutiert, als wir prog nostizierten.

Virüs tahmin ettiğimizden daha hızlı bir şekilde mutasyona uğramış.

Warte wenigstens, bis ich mutiere. Sonst wirst du zu einer Mörderin.

En azından ben dönüşene kadar bekle aksi halde katil olursun.

Seine Zellen sind mutiert. Oder sie sind mit anorganischer Materie verschmolzen.

Hücreleri mutasyona uğramış, veya inorganik bir madde ile eritilmiş.