nötig için Almanca-Türkçe çeviriler:

gerekli, gerek · lazım · diğer çevirileri

nötig gerekli, gerek

Eine kleine Untersuchung könnte nötig sein.

Küçük bir inceleme gerekli olabilir.

Don, ist das wirklich nötig?

Don, bu gerçekten gerekli mi?

Mit Liegenschaften, Pfründen, und, wenn nötig, mit Gold.

Onlara mal, makam ve gerekirse altın verilecek.

nötig lazım

Dazu wäre eine Atombombe nötig, Bruder.

Bir atom bombası lazım, kardeşim.

Ist Make-up wirklich nötig?

Makyaj lazım gerçekten?