nachgeforscht

Ich habe selber letzte Nacht ein wenig nachgeforscht.

Ben de dün gece kendi araştırmamı yaptım.

Ich habe auch nachgeforscht.

Ben de araştırmamı yaptım.

Ich habe ein wenig nachgeforscht.

Küçük bir araştırma yaptım.

Ich habe etwas nachgeforscht.

Küçük bir araştırma yapıyordum.

Ich habe nachgeforscht.

Araştırma yaptım biraz.

Ich werde nachforschen.

Biraz araştırma yaparım.

Da habe ich begonnen nachzuforschen.

Ben de araştırmaya başladım.

Er fragte um nichts, aber ich habe ein wenig nachgeforscht.

Hiçbir şey istemedi. Ama ben biraz araştırma yaptım.

Er muss begonnen haben nachzuforschen und dann verschwand er einfach.

Araştırmaya başlamış olmalı, ve sonra sonra o kayboldu.

Ich habe mal nachgeforscht.

Biraz araştırma yaptım. Sonuç?