natürlich için Almanca-Türkçe çeviriler:

tabii · tabii ki · elbette · doğal · açıkça, açık · diğer çevirileri

natürlich tabii

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Alle vegetarisch, natürlich.

Hepsi vejetaryen tabii.

Außer der Königsloge natürlich.

Tabii ki, kraliyet balkonu hariç.

natürlich tabii ki

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Natürlich wollen wir Sie bezahlen.

Tabii ki, size bir ödeme yapacağız.

Natürlich will ich dich heiraten.

Tabii ki seninle evlenirim.

natürlich elbette

Sie haben ein psychosomatisches Hinken, natürlich haben Sie einen Therapeuten.

Ruhsal kökenli bir aksaklığın var, elbette bir terapistin olacak.

Natürlich sehen wir uns, Evvie.

Elbette. Elbette görüşürüz, Evie.

Natürlich, Mr. Palmer.

Elbette Bay Palmer.

natürlich doğal

Nein, keine natürliche Farbe für ein Huhn.

Hayır, tavuk için doğal bir renk değil.

Einer starb eines natürlichen Todes.

Biri doğal sebeplerden ölmüş.

Natürlich, er ist doch dein Bruder.

Tabii, doğal, o senin kardeşin.

natürlich açıkça, açık

Natürlich, kraftvoll, offen, sorglos hemmungslos, gesund.

Doğal, gürbüz, açık, kaygısız cana yakın, sağlıklı.

Das Verdeck ist natürlich offen!

Üstü tabii ki açık olacak!