nennen için Almanca-Türkçe çeviriler:

demek · anmak · bahsetmek · isim vermek · çağrı · diğer çevirileri

nennen demek

Wer sonst würde mich eine "furchtbare Mutter" nennen?

Başka kim bana "berbat bir anne" diyebilir ki?

Physiker nennen sie virtuelle Teilchen.

Fizikçiler onlara sanal parçacıklar diyorlar.

Du nennst mich verrückt?

Bana deli mi diyorsun?

nennen anmak

Von nun an werden alle Bankgebühren "Freiheitskosten" genannt.

Şu andan itibaren artık bütün ATM ücretlerine, özgürlük ücretleri denecek.

Warum nennt man New Jersey den Garten-Staat?

New Jersey neden bahçe eyaleti olarak anılır?

Die Bucht,in der wir uns momentan befinden,nennen wir Aquariumbucht.

Şu anda içinde bulunduğumuz koy 'akvaryum' diye adlandırdığımız koyumuz.

nennen bahsetmek

Eigentlich wird eine Gruppe Löwen "Rudel" genannt.

Aslında, bir grup aslandan bahsederken "aslan sürüsü" denir.

Das Internierungslager dort wird "Oak Creek" genannt.

Toplama kampının adının "Oak Creek" olduğundan bahsediyor.

nennen isim vermek

Niemand nennt Namen.

Kimse isim vermiyor.

Ihr nennt mir einen Namen.

Bana bir isim vereceksiniz.

nennen çağrı

Ich werde P.T. Anderson genannt, mein Name ist Wes Anderson Noah Baumbach, Todd Haynes, Alexander Payne, alle von ihnen.

P.T. Anderson'dan bir çağrı aldım. Wes Anderson'dan bir çağrı aldım. Noah Baumbach, Todd Haynes, Alexander Payne, hepsi.