nervös için Almanca-Türkçe çeviriler:

sinirli · asabi · diğer çevirileri

nervös sinirli

Max, sie macht mich nervös.

Max, kadın beni sinir ediyor.

Bist du nervös wegen morgen, Roy?

Yarın için sinirli misin, Roy?

Ich bin ein nervöser Mann.

Ben sinirli bir adamım.

nervös asabi

Ein schlimmer Unfall, ein nervöser Rockstar im Auto.

Kötü bir kaza, arabada asabi bir rock yıldızı varmış.

Ich war ein nervöser Junge. Und ein nervöser Mann.

Önce asabi bir çocuktum, sonra asabi bir adam oldum.