netter

Netter Versuch, aber ich habe sie auch gesehen.

İyi denemeydi ama yazıyı ben de gördüm.

Vielen Dank für diese nette Auszeichnung.

Bu ödül için çok teşekkür ederim.

Nein, aber ein netter Versuch.

Hayır, ama iyi denemeydi.

Dies ist ein netter Ort für nette Leute.

Burası güzel insanlar için güzel bir yer.

Wie nett, dich wiederzusehen.

Seni yeniden görmek ne güzel!

Sie ist ein sehr nettes Mädchen.

O gerçekten tatlı bir kız.

Ich mache immer nette Dinge für andere Menschen.

Başka insanlar için her zaman iyi şeyler yaparım.

Eine Vorführung wie diese, macht Olegs Nuancen wirklich netter.

Böyle bir gösteri gerçekten Oleg'in nüanslarının değerini arttırıyor.

Ich bleibe hier, bis jemand Nettes vorbeikommt.

Nazik biri gelene kadar burada kalacağım.

Sehr nett, Sie kennenzulernen.

Tanıştığımıza çok memnun oldum.