neue için Almanca-Türkçe çeviriler:

yeni · diğer çevirileri

neue yeni

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Ich habe lediglich ein neues Körbchen für sie gefunden.

Sadece onları koyacak yeni bir sepet buldum.

Eine neue Schultasche vielleicht?

Belki yeni bir okul çantasI?