neues

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Meine Entdeckung, ein chirurgisches Laserbohrgerät, macht ein neues Lobotomie-Verfahren möglich,

Kendi keşfim olan lazerli bir matkap Lobotomide yeni bir tekniğe kapı açıyor.

Heute Nacht, wenn diese Knospe erblüht, wird eine neue Königin geboren!

Bu gece, bu gonca açtığında, yeni bir kraliçemiz olacak!

Diese Sorte pathetischer öffentlicher Auftritte ist nichts Neues!

Bu tür kahramanlık gösterileri yeni bir şey değildir!

Vielleicht brauchen wir eine neue Haushälterin.

Belki yeni bir hizmetçiye ihtiyacımız var.

Ein neues Spielzeug für dich.

Bu senin için yeni bir oyuncak.

Eine neue Erfahrung für mich.

Benim için yeni bir deneyim.

Wir brauchen neue Geschäftsmodelle, neue Anregungen.

Yeni bir işletmeye, yeni teşviğe ihtiyacımız var.

Nein, ich habe ein neues Projekt für Sie.

Hayır, senin için başka bir projem var.

Ich habe ein neues Projekt für dich.

Senin için yeni bir projem var.