nie için Almanca-Türkçe çeviriler:

hiç · asla · hiçbir zaman · diğer çevirileri

nie hiç

Dieser Kerl ist wie ein Pfleger angezogen, aber ich habe ihn zuvor noch nie gesehen.

Bu adam hastane hademesi gibi giyinmiş ama onu daha önce hiç görmemiştim.

Ich habe ihn nie angefasst.

Ben ona hiç dokunmadım.

Ich wurde noch nie angeschossen.

Daha önce hiç vurulmamıştım.

nie asla

Meine liebste Tochter, heirate nie für Geld, Ruhm, Macht oder Sicherheit.

Sevgili kızım "asla para, şöhret, güç ya da güvence için evlenme.

Wir werden nie wieder darüber sprechen.

Bir daha asla bu konuyu konuşmayacağız.

Sie werden nie wieder einreisen können.

Bu ülkeye bir daha asla adımını atamayacaksın.

nie hiçbir zaman

Ich wollte nie ein Polizist sein.

Ben hiçbir zaman polis olmak istemedim.

Nein, Schatz. Nie mehr.

Hayır, canım hiçbir zaman!

Es gab natürlich keine Spinne und Mrs. Boynton hat nie wie ein Schwein gegrunzt.

Elbette ortada örümcek yoktu. Bayan Boynton da hiçbir zaman domuz gibi homurdanmadı.