niedrigen

Ich habe nie etwas Niedrigeres gehört.

Asla bu kadar alçakça bir şey duymamıştım.

NIEDRIGE SPERMIENZAHL WEINT SCHNELL

DÜŞÜK SPERM SAYlSl AĞLAMAYA MEYİLLİ

Meiner ist wahrscheinlich auch niedrig.

Muhtemelen benimki de düşüktür.

Ihr Blutdruck ist niedrig.

Kan basıncı oldukça düştü.

Dein Impfungsspiegel ist sehr niedrig.

Enjeksiyon seviyen oldukça düşük durumda.

Dein Blutdruck ist gefährlich niedrig.

Kan basıncın tehlikeli düzeyde düşük.

Ihr Widerstandsquotient ist niedrig.

Onların direnci oldukça zayıf.

Bei niedriger Temperatur nach Immersion?

İmersiyon cilasıyla az fırınlanmış mı?

Sein Blutsauerstoff ist niedrig.

Kaburgam kırıldı. Nabzı düşük.

Sogar der niedrigste Misanthrop oder jämmerlichste Sündiger.

En aşağılık merdümgirizi veya günahkarların en sefilini bile.