nigger için Almanca-Türkçe çeviriler:

zenci · diğer çevirileri

nigger zenci

Ein nach Fisch stinkender Nigger!

Balık gibi kokan bir zenci!

Ein Nigger kann alles verkaufen.

Βir zenci her şeyi satabilir.

Oh, Nigger, bitte.

Ah, zenci, lütfen.