nim

Gute Nacht, Nim.

İyi geceler Nim.

Herzlichst, Nim, Jacks Forschungsmitarbeiterin.

Saygılarımla, Nim, Jack'in araştırma ortağı.

Ein wunderbarer Tag, Nim.

İnanılmaz bir gün, Nim.

Geh jetzt schlafen, Nim.

Şimdi yatağa gir Nim.

Nim, ich bin Alex Rover.

Nim, ben Alex Rover'ım.

Liebe Nim, bist du Jacks Forschungsmitarbeiterin?

Sevgili Nim, sen Jack'in araştırma ortağı mısın?

Bitttte, nim m es

Fatma abla al bunu.

Nim, wo genau bist du?

Nim, tam olarak neredesin?

Bring die Knospe zu Nim Galuu.

Goncayı Nim Galuu'ya götür. Nim ne?