offenbar için Almanca-Türkçe çeviriler:

belli · anlaşılan · aşikâr · diğer çevirileri

offenbar belli

Sie sind offenbar fehlgeleitet.

Belli ki yanlış bilgilendirilmişsin.

Wurden offenbar von Geeks in der eigenen Marketingabteilung geschrieben.

Belli ki o şirketin satış departmanındaki bir inek tarafından yazılmış.

Die Club-Talentshow ist für Sharpay sehr wichtig und für deine Zukunft offenbar auch, also ist es ok.

Kulübün yetenek gösterisi Sharpay için çok önemli. Belli ki senin geleceğin için de önemli, yani sorun değil.

offenbar anlaşılan

Offenbar wurde ihr geliebter Aszendent zerstört.

Anlaşılan sevgili yükselticisi yok edilmiş.

Offenbar haben wir drei Optionen:

Anlaşılan önümüzde üç seçenek var:

Du bist offenbar kein guter Beobachter.

Anlaşılan iyi bir gözlemci değilsin.

offenbar aşikâr

Offenbar war Emma eine frühere Agentin des Grozny Emirates.

Artık aşikâr ki, Emma eski bir Grozny Emirate ajanı.