ohne için Almanca-Türkçe çeviriler:

-suz, -meden, -meksizin · -siz · olmadan · yoksun · siz · diğer çevirileri

ohne -suz, -meden, -meksizin

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Kein Leben ohne dich.

Sensiz bir hayat yok!

Irgendwas ohne Zucker.

Şekersiz bir şey.

ohne -siz

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Kein Leben ohne dich.

Sensiz bir hayat yok!

Kein Barbecue ohne Krautsalat!

Lahana salatasız barbekü olmaz!

ohne olmadan

Aber ohne eine Armee

Ama bir ordu olmadan

Ohne einen mutigen Affen

Cesur bir maymun olmadan

Niemand kommt ohne meine Erlaubnis von dieser Insel.

Kimse benim iznim olmadan bu adadan ayrılamaz.

ohne yoksun

Gegenteilige Behauptungen sind ohne jede faktische Grundlage.

Gazetede çıkan haberlerin gerçekle ilgisi yoktur.

Kein Wachstum ohne Hilfe.

Gelişme yok. Yardım olmadan.

Ohne Hemd, ohne Hemd.

Gömleği yok, gömleği yok.

ohne siz

Ohne Sie wird sie uns umbringen.

Sen olmadan, o bizi öldürecek.

Wir sind ohne dich sicherer.

Sen olmadan daha güvendeyiz.

Ohne euch Kinder ist er nichts.

Çocuklar siz olmadan, o hiçbir şey.