okay için Almanca-Türkçe çeviriler:

tamam · oldu · okey · diğer çevirileri

okay tamam

Okay,das ist schön.

Tamam.İyi, bu güzel.

Im Augenblick ist das Geld nur Einsen und Nullen, okay?

Para şu anda birler ve sıfırlar halinde, tamam mı?

Ich möchte das du mir was versprichst, okay?

Bana bir şey için söz vermeni istiyorum, tamam mı?

okay oldu

Lisa, Miss Jessie fühlt sich heute nicht gut. Sie wird nächste Woche wieder hier sein, okay?

Lisa, Bayan jessie bugün kendini iyi hissetmiyor, o gelecek hafta burada olacak, tamam mı?

Was auch passiert, wir finden eine Lösung, okay?

Her ne olursa olsun, bir yolunu bulacağız, tamam mı?

Du bist ein braves Mädchen, okay?

Sen iyi bir kız ol, tamam mı?

okay okey

Okay, also du, ich und Tuck

Okey, sen, ben ve Tuck

Okay, Sergei ist ein Soldat.

Okey, Sergei bir asker.