oscar için Almanca-Türkçe çeviriler:

oscar · Akademi · Akademi Ödülleri · diğer çevirileri

oscar

oscar oscar

Oscar-gewinnender Chronist der städtischen Neurosen.

Kentsel nevrozların Oscar'lı tarihçisi. Çak şuna!

Hast du einen Dollar fürs Spiel, Oscar?

Oyun için bir doların var mı, Oscar?

Ich habe ein sehr heißes Date mit Oscar morgen.

Yarın Oscar'la çok ateşli bir randevum var.

oscar Akademi

Nun, die Oscar-Verleihung ist eine geschäftige Zeit.

Akademi Ödülleri zamanı çok yoğun geçiyor.

Also DAS wäre ein Oscar-reifes Ende gewesen.

O" kelimesi, Akademi Ödülü değerinde bir son olurdu.

oscar Akademi Ödülleri

Nun, die Oscar-Verleihung ist eine geschäftige Zeit.

Akademi Ödülleri zamanı çok yoğun geçiyor.