paar için Almanca-Türkçe çeviriler:

çift · diğer çevirileri

paar çift

Zwei Paar, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Paar.

İki çift, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on çift.

Ich glaube, ihr zwei wärt ein bezauberndes Paar.

Bence ikiniz çok hoş bir çift olacaksınız.

Ein Paar Augen.

Bir çift göz.