pflanzen için Almanca-Türkçe çeviriler:

Bitkiler, bitki · ekmek · diğer çevirileri

pflanzen Bitkiler, bitki

Für andere Pflanzen.

Diğer bitkiler için.

Besonders bei größeren Pflanzen.

Özellikle büyük bitkiler için.

Luft, Wasser, Erde, Pflanzen, Fische, Vögel und die Tiere.

Hava, su, toprak, bitki, balık, kuş ve hayvan.

pflanzen ekmek

Du wolltest nur Gemüse pflanzen.

Bitki ekmek istedin sadece.