pinguine için Almanca-Türkçe çeviriler:

penguen · diğer çevirileri

pinguine penguen

Halb Mensch, halb Pinguin!

Yarı insan yarı penguen!

Nein, aber Pinguine.

Ama penguenler döker.

Ich hab uns diesen Pinguin Film ausgeliehen.

Ben de şu penguen filmini kiralamıştım.