plus için Almanca-Türkçe çeviriler:

artı · ek · artık · artış · diğer çevirileri

plus artı

Wir haben zwei ausgebildete SG Einheiten, plus du und ich.

İki eğitimli SG birimimiz var artı sen ve ben.

Also, Riesenhafter Albtraum plus Nachtschatten ergibt Nichts. Okay.

Şimdi, Korkunç Kâbus mücevheri artı Gece Hiddeti eşittir hiçbir şey.

Plus, ein sehr hartes körperliches Training.

Artı çok sıkı bir fiziksel eğitimden geçeceksiniz.

plus ek

Je nach Marke zwei rosa Punkte, ein weißer Punkt oder ein Plus und ein Minus.

Bazılarında iki pembe nokta ve bir beyaz nokta ya da eksi ve artı oluyor.

Hydrogen-Atom "H", plus "Pigs"minus" p": Higgs.

Hidrojen atomu, H artı "pigs", eksi "pi".

Wie lautet die Prognose, kleine Freya, minus oder plus?

Tahmin ne Doğurgan Tavşan, eksi mi artı mı.

plus artık

Plus Harley. Aber der ist wie einer von uns.

Artı Harley, ama o artık bizden biri.

Es heißt jetzt "Menopause Plus

Artık ismi "Menopoz artı.

plus artış

ADM wird die aktuelle Produktionsmenge zugeteilt plus

ADM şu andaki üretimini arttırabilir, ayrıca