produktiver

Tatsache ist, daß ich ein produktiver Mensch bin.

Gerçek şu ki, ben üretken bir insanım.

Nun, das war ein sehr produktive erste Sitzung, Mr. Castle. Aber ich fürchte, unsere Zeit ist um.

Pekâlâ, bu çok verimli bir ilk seanstı Bay Castle ama korkarım ki vaktimiz doldu.

Leopold Leopoldovic, war ein produktiver Künstler.

Leopold Leopoldovic üretken bir sanatçıydı.

Ich wäre viel produktiver, wenn mein Telefon Auswärtsgespräche zuließe.

Eğer telefonum dışarıyı arasaydı, daha üretken olurdum.

Also, Brian, es war eine produktive Woche.

Evet Brian, verimli bir hafta oldu.

Und nur ein produktiver Geist ist ein glücklicher Geist.

Bu yüzden mutlu bir hayalet, üretken bir hayalettir.

Das ist wohl Martins produktivste Identität.

Bu muhtemelen Martin'in en yaratıcı efsanesi.

War es ein produktiver Tag?

Verimli bir gün müydü?

Und der produktivste, wie ich hörte.

Ve tabi en verimlisi olduğunu da.

Alixus ist eine produktive Autorin.

Alixus oldukça üretken bir yazar.