provozierter

Es war ein nicht provozierter Angriff in internationalen Gewässern.

Uluslararası sularda kışkırtma olmadan bir gemiye yapılan saldırıda.