rassistische

Seit wann ist "Bananenfresser" plötzliche eine rassistische Beleidigung?

Ne zamandan beri "sundurma maymunu" ırksal bir aşağılama oldu?

Warum werden Sie gleich rassistisch?

Neden hemen ırkçıya bağladın?

Weil "Bananenfresser" eine rassistische Beleidigung gegenüber schwarzen Menschen ist.

Çünkü "sundurma maymunu" siyah insanlara karşı ırksal bir aşağılamadır.

Er ist kein rassistischer Bulle.

Hiç ırkçı bir izlenim yaratmadı.

Und ihr seid Opfer der tyrannischen, rassistischen Gesellschaft?

Ve siz de bir fanatik, kötü ve tehlikeli halkın çocuklarısınız.

Es ist kein Date und das ist rassistisch.

Bu bir randevu değil ve bu yaptığın ırkçılık.

Du bist rassistisch?

Irkçı mısın sen?

Das ist rassistisch und dumm.

Bu ırkçılık ve çok aptalca.

Warte, das ist doch auch rassistisch, oder?

Dur, dur! Bu biraz ırkçı oldu, değil mi?

Zwei elende Nutten und ein rassistischer Zwerg.

İki aşağılık orospu ve bir ırkçı bodur.