raten için Almanca-Türkçe çeviriler:

tahmin etmek · önermek · diğer çevirileri

raten tahmin etmek

Raten Sie, wer diese Blutgruppe hatte?

Tahmin et kim aynı kan grubundan?

Hey, ratet wer ich bin!

Kim olduğumu tahmin et.

Lasst mich raten, Chase verkörpert die dumme Version von Dreizehn

Dur tahmin edeyim. Chase, Onüç'ün aptal versiyonunu temsil ediyor.

raten önermek

General Aruka riet zum Rückzug.

General Aruka geri çekilmemizi önerdi.