real için Almanca-Türkçe çeviriler:

gerçek · diğer çevirileri

real gerçek

Ein realer, echter, toter Geist!

Gerçek, ölü bir hayaletti!

Telekinese, Telepathie und Gedankenkontrolle sind real.

Telekinezi, telepati, zihin kontrolü. Tamamen gerçek.

Für Sie ist sie real.

O sizin için gerçek.