rechtmäßiger

Sie ist rechtmäßig.

Yasal bir vakıf.

Ich bin dein Sohn und rechtmäßiger Erbe.

Ben senin oğlun ve meşru varisinim.

Ja, Bauernhöfe, Dörfer, sogar eine Industriestadt mit hunderten von Arbeiterhäusern. Ist dies rechtmäßig?

Yaşıyor, çiftlikler, köyler, hatta yüzlerce işçinin evleriyle birlikte bir fabrika kasabası bile.

Ich gebe Johnny Kwong seiner rechtmäßigen Freundin Charlie Young zurück.

Johnny Kwong'ı haklı kız arkadaşı Charlie Young'a iade ediyorum.

Königin Catrina wird als rechtmäßige Thronerbin benannt werden.

Kraliçe Catrina, tahtın yasal varisi ilan edilecektir.

Auf Philip und Eurydike und ihre rechtmäßigen Söhne!

Philip'e ve Eurydice'e ve onların meşru çocuklarına!

Das ist mein rechtmäßiges Eigentum.

Bunlar benim yasal mallarım.

Teal'c ist unser rechtmäßiger Führer.

Teal'c şu anda bizim yasal liderimiz.

Ich bin Euer rechtmäßiger König!

Ben sizin meşru kralınızım!

Schatz diese Formulare sind nur rechtmäßige Dinge.

Tatlım, o formlar sadece yasal zorunluluk.