region için Almanca-Türkçe çeviriler:

bölge · diğer çevirileri

region bölge

Wir wollen diese Region durchqueren.

Biz sadece bu bölgeyi geçmeye çalışıyorduk.

Vorwiegend in der Pierre-Shale-Region in Süd-Dakota.

Güney Dakota'nın Pierre Shale bölgesinde.

Die erzeugte Streuungsschicht ist in der oberen D-Region.

Tamarian dağıtıcı katmanı yoğunlukla üst D bölgesinde.