reisen için Almanca-Türkçe çeviriler:

seyahat · seyahat etmek · gitmek · yolculuk · gezmek · diğer çevirileri

reisen seyahat

Sie reisen durch eine andere Dimension.

Başka bir boyuta seyahat ediyorsunuz.

Diese Reisen können gefährlich sein.

O seyahatler tehlikeli olabilir.

Finanzwesen, Reisen, Männer.

Finans, seyahat, erkekler.

reisen seyahat etmek

Sie reisen durch eine andere Dimension.

Başka bir boyuta seyahat ediyorsunuz.

Dann kannst du reisen.

O zaman seyahat ediyorsun.

Und ich will Reisen und

Seyahat etmek istiyorum ve

reisen gitmek

Ich muss morgen geschäftlich nach Europa reisen.

Yarın bir için Avrupa'ya gitmem gerekiyor.

Ich möchte mit Catherine nach Europa reisen.

Catherine ile birlikte Avrupa'ya gitmek istiyorum.

Dann müssen wir nach London reisen.

O halde biz de Londra'ya gidiyoruz.

reisen yolculuk

Coulsons gemeldete Reisen.

Coulson'ın raporlu yolculukları.

Musst du wegen des D-U-S-S-E-L-S immer im Gepäckwagen reisen?

Bu İ-T yüzünden her zaman bagaj vagonunda yolculuk edersiniz?

Zum Reisen braucht man eine Karte und einen Kompass.

Yolculuk için gerekenlerse bir harita ve bir pusula.

reisen gezmek

Und ich möchte wieder reisen, auftreten.

Ve tekrar gezmek istiyorum. Gösteri yapmak.