repräsentiert

Sie repräsentieren gefeierte Häuser unserer wichtigsten Herrschaftsgebiete.

En önemli bölgelerimizin tanınmış ailelerini temsil ediyorlar.

Diese Schwerter repräsentierten unsere Bruderschaft.

Bu kılıçlar bizim kardeşliğimizi temsil ediyordu.

Jeder möglicher Zug repräsentiert ein anderes Spiel.

Her olası hamle farklı bir oyunu temsil eder.

Wir repräsentieren ihn beide.

İkimiz de onu temsil ediyoruz.

Sie repräsentiert mich.

Beni temsil ediyor.

Unsere Kristalle repräsentieren enorme Macht.

Kristaller büyük bir gücü temsil etmekte.

In ein paar Wochen wird Bürgermeister Anderson Sie repräsentieren, wenn wir ein Verfassungsgesetz für diese neue Nation ratifizieren.

Birkaç hafta içinde Belediye Başkanı Anderson sizi temsil edecek, Bu ulus için yeni bir Anayasa onaylanırken.

Und ich bin Blanche, und wir repräsentieren Crescent City.

Ve ben de Blanche. Crescent City'i temsil ediyoruz.

Hi. Ich repräsentiere Max's Hausgemachte Cupcakes.

Ben Max'in Ev Yapımı Cupcakeleri'ni temsil ediyorum.

Er möchte dich repräsentieren.

Seni temsil etmek istiyor.