schützt

Gott schützt uns.

Tanrı bizi korur.

Dieses Gesetz schützt koscheres Schlachten.

Bu, koşer kasaplığını koruyan bir yasadır.

Gott schützt dich!

Tanrı seni koruyor.

Tote Fische geschützt durch Konservendosen

Ölü balıkları koruyan konserveler

Sie schützt jemanden.

O, birini koruyor.

Wenn ein Wahrzeichen geschützt

Eğer mülk heyetinin karari..

Webseite geschützt durch CYBERNANNY

Bu site SİBERDADl ile korunmaktadır

Sie werden von Ihrem glänzenden Anzug geschützt, oder?

Sen bu parlak takım elbisenle korunuyorsun, değil mi?

Ich habe deine Familie geschützt.

Ben senin aileni korumuştum.

Der Felddivertor schützt uns.

Alan saptırıcısı bizi korur.