schimmerte

Sie war so schön, daß sie schimmerte.

O kadar güzeldi ki, sanki parlıyordu.

Was schimmert durch das Fenster dort?

Şu pencereden süzülen ışık da ne?

Echte Tinte schimmert schwarz.

Gerçek mürekkep siyah yanıyor.