schlecht için Almanca-Türkçe çeviriler:

kötü · fena · yanlış · bozuk · zayıf · diğer çevirileri

schlecht kötü

Sie sind eine gute Krankenschwester, aber ein schlechter Lügner.

Çok iyi bir hemşiresin, ama çok kötü bir yalancısın.

Ich habe schlechte Augen.

Benim kötü gözlerim var.

Er ist wie eine schlechte Angewohnheit.

Kötü bir alışkanlık gibi oldu.

schlecht fena

Keine schlechte Idee.

Fena fikir değil.

Gar keine so schlechte Idee.

Hiç de fena bir fikir değil.

Es ist nicht schlecht, oder?

Hiç de fena değil, değil mi?

schlecht yanlış

Falsch, gute Männer mögen schlechte Frauen.

Yanlış! İyi erkekler kötü kadınlardan hoşlanır.

Elektroschock, schlechte Ernährung,

Elektroşok." "Yanlış beslenme.

Vielleicht hat er etwas schlechtes getan?

Belki yanlış bir şeyler yapmıştır?

schlecht bozuk

Sherry schickte uns, Francine hat was Schlechtes gegessen.

Sherry bizi gönderdi. Francine bozuk bir şeyler yemiş.

Ja, so schlecht wie Russlands kalter Krieg.

Öyle, aynı soğuk savaş Rusya'sı gibi bozuk. Evet.

schlecht zayıf

Unter diesen Umständen, schlecht.

Bu şartlar altında çok zayıf.