schnellsten

Entschuldigung, könnten Sie etwas schneller fahren?

Affedersiniz, biraz daha hızlı süremez misiniz?

Komm schon, schneller, schneller!

Hadi, daha hızlı, daha hızlı!

Dann müssen wir schneller rudern!

O zaman, daha hızlı kürek çekmeliyiz!

Komm schon, schneller!

Hadi! Daha hızlı!

Komm schon, Hakenzahn, schneller!

Hadi Hookfang, daha hızlı uç!

Ich dachte, laufen ginge schneller, dachte ich.

Düşündüm ki "Yürüyerek daha çabuk olur", diye düşündüm.

Ein wenig schneller.

Biraz daha hızlı.

Beweg dich schneller". Tolle Idee.

Hızlı davran." Müthiş bir fikir.

Noch schneller graben.

Daha hızlı kazın.

Dein Herz schlägt schneller.

Kalbin daha hızlı atıyor.