schulden için Almanca-Türkçe çeviriler:

suç · hata · borç · borçlu olmak · diğer çevirileri

schulden suç

Warum ist immer alles meine Schuld?

Neden her şey, her zaman Benim suçum?

Max ist genauso schuld wie ich.

Max da benim kadar suçlu.

Alle werden schwanger, und das ist deine Schuld.

Herkes hamile kalacak ve bu da senin suçun!

schulden hata

Nichts davon ist deine Schuld.

Hiçbiri senin hatan değil.

Jack, es ist meine Schuld.

Jack bu benim hatamdı.

Aber niemand hat Schuld dran.

Ama bu kimsenin hatası değil.

schulden borç

Wir schulden ihm zumindest eine Erklärung.

En azından ona bir açıklama borçluyuz.

Wir schulden ihr noch mehr.

Ona daha fazlasını borçluyuz.

Wir schulden euch eine Menge.

Size çok şey borçluyuz.

schulden borçlu olmak

Sie schulden mir einen Gefallen.

Bana bir iyilik borçlu olacaksınız.

Wer könnte dir etwas schulden?

Kim size borçlu olabilir mi?