sechs için Almanca-Türkçe çeviriler:

altı · diğer çevirileri

sechs altı

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Fünf, sechs, sieben Meter.

Beş, altı, yedi metre.

Ich habe drei Kinder, sechs EnkeI.

Üç çocuğum ve altı torunum var.