seid

Ihr seid Säufer, Betrüger, Schurken, Hurenmeister gottlose, selbstsüchtige, raffgierige Betrüger.

Siz sarhoş, düzenbaz, ifrit, fuhuş yapan dinsiz, çıkarcı, hırslı sahtekarlarsınız.

Sie ist mehr wie ein dehnbares Außenskelett, wie bei einem Insekt oder etwas Krebsähnlichem.

Bu daha ziyade esnek bir dış iskelet gibi. Böceklerdeki ya da kabuklu hayvanlardaki gibi.

Dieser Kerl ist wie ein Pfleger angezogen, aber ich habe ihn zuvor noch nie gesehen.

Bu adam hastane hademesi gibi giyinmiş ama onu daha önce hiç görmemiştim.

Sie sind eine gute Krankenschwester, aber ein schlechter Lügner.

Çok iyi bir hemşiresin, ama çok kötü bir yalancısın.

Seit wann ist "Bananenfresser" plötzliche eine rassistische Beleidigung?

Ne zamandan beri "sundurma maymunu" ırksal bir aşağılama oldu?

Ich habe Applause erwartet, aber ich schätze, verdutztes Schweigen ist ebenso angemessen.

Alkış bekliyordum ama sanırım sersemlemiş sessizlik de bir o kadar uygundur.

Eine adiabatische Umwandlung Ist sie isentropisch, wenn sie reversibel oder irreversibel ist?

Isı almaz bir dönüşüm çevrilebilir veya çevrilemez olduğunda eşit entropiye mi sahip olur?

Wie ein Vögelchen essen" ist ein ziemlich unzutreffender Ausdruck, denn Vögel fressen wirklich eine Menge.

Bir kuş gibi yemek deyimini gerçekten biraz yanlış buluyorum çünkü kuşlar gerçekten çok fazla yerler.

Dieser Arachnid ist eine Aberration infolge verschiedener ungewöhnlicher Technologien.

Bu örümcek, bazı sıradışı teknolojilerin sapmasından oluştu. Haydi.

Hier drüben ist eine männerfreundliche, umgängliche, nicht-politische Lesbe.

Burada erkeklerden hoşlanan, uyumlu, politikayla ilgilenmeyen bir lezbiyen var.