selbst için Almanca-Türkçe çeviriler:

kendisi, kendinden, kendi · bile · bana · hatta · bizzat · dahi · otomatik · öz · diğer çevirileri

selbst kendisi, kendinden, kendi

Ich meine, selbst ich fühle mich etwas schlecht.

Yani ben bile kendimi biraz kötü hissediyorum.

Ich habe alles selbst gebucht.

Her şeyi kendim ayarladım.

Vergiss mich, Marty, rette dich selbst!

Beni unut Marty, kendini kurtar!

selbst bile

Ich meine, selbst ich fühle mich etwas schlecht.

Yani ben bile kendimi biraz kötü hissediyorum.

Klasse. Selbst Katherines Freunde sind Miststücke.

Katherine'in arkadaşları bile birer kaltakmış.

Mr. Bell, Sie haben sich diesmal selbst übertroffen.

Bay Bell bu sefer kendinizi bile aştınız.

selbst bana

Sie empfindet gar nichts! Weder für dich noch für mich noch für sich selbst!

Hiç bir şey hissetmiyor, ne benim için, ne de kendisi için.

Ich glaube, selbst ich hab meine Grenzen.

Sanırım benim bile bir sınırım var.

Ich weiß. Ich hab selbst zwei Kinder.

Bilirim, benim de iki çocuğum var.

selbst hatta

Selbst außerhalb dieser Mauern.

Hatta bu duvarların dışından bile.

Selbst wenn Sie Lumpensammler.

Hatta senin gibi leşçiler bile.

Und ich habe sogar ein paar Bücher selbst

Hatta bir kaç bir şey de yazdım.

selbst bizzat

Jeder Quadratmeter wurde vom Shah selbst entworfen.

Her santimetresini şah bizzat kendisi tasarladı.

Nein, ich will selbst da sein.

Hayır, bizzat orada olmak istiyorum.

Der Präsident selbst?

Bizzat Başkan mı?

selbst dahi

Selbst wenn er kifft, kann das nicht Querschnittsmyelitis verursachen.

Esrar içmiş dahi olsa, bu enine omurilik iltihabına neden olmaz.

Selbst Sonny kann Luca Brasi nicht aufhalten.

Denerim ama Luca Brasi'yi Sonny dahi durduramaz.

selbst otomatik

Material aus selbst regulierenden, instabilen Molekülen.

Otomatik kararsız moleküllerden yapılmış bir malzeme.

selbst öz

Aber die Gnade selbst könnte hilfreich sein.

Ama bu özün kendisi yararlı olabilir.