selbstlose

Aber habt Dank, irgendwie, für Euer selbstloses Angebot.

Ama yine de bencilce teklifin için teşekkürler.

Raymond Shaw ist sicher der netteste, mutigste, warmherzigste Selbstloseste Mensch, den ich kenne.

Raymond Shaw, muhtemelen tanıdığım en nazik, cesur, sıcak, fedakar insandır.

Raymond Shaw ist der selbstloseste Mensch, den ich kenne.

Raymond Shaw belki de tanıdığım en fedakar insan.

Du tust etwas Wunderbares und sehr Selbstloses für uns.

Bizim için çok güzel ve fedakârca bir şey yapıyorsun.

Du bist ein gütiger und selbstloser Mann.

Sen nazik ve kendini düşünmeyen bir adamsın.

Denk daran, Pinocchio, sei mutig, ehrlich und selbstlos.

Unutma, Pinokyo cesur, dürüst ve özverili ol.

Du bist die selbstloseste Frau.

Sen çok özverili bir kadınsın.

Eine wahrlich selbstlose Tat.

Gerçekten fedakarca bir davranış.

Es ist nobel und selbstlos.

Bu çok özverili bir şey.

Aber nicht du, mit deinem selbstlosen Gewissen.

Ama senin gibi vicdan sahipleri değil.