seltsamen

Eine etwas seltsame Spezialität für einen Dieb, oder?

Bir hırsız için garip bir uzmanlık alanı, değil mi?

Ein britischer Staatsbürger ist unter seltsamen Umständen verschwunden.

Bir Britanya vatandaşı kuşkulu bir biçimde ortadan kayboldu.

Kann ich Ihnen eine etwas seltsame Frage stellen?

Bir soru sorabilir miyim? Tuhaf bir soru.

Seltsam Wir hatten nie eine erfolglose Jagd, bevor Sie herkamen.

Tuhaf siz gelmeden önce hiç bir avı başarısızlıkla kapatmamıştık.

Ich habe ein seltsames Medaillon bei Bens Sachen gefunden.

Ben'in eşyaları arasında tuhaf bir madalyon buldum.

Ich fand sie auch seltsam.

Ben de garip buldum.

Interessen, Hobbys, Leidenschaften, seltsame Fetische.

İlgilerin, hobilerin, tutkuların, fetişlerin.

Ein seltsamer Zufall.

Garip bir tesadüf.

Ich sehe hier etwas Seltsames.

Burada tuhaf bir şey görüyorum.

Ich hatte einen seltsamen Traum.

Çok garip bir rüya gördüm.