sie için Almanca-Türkçe çeviriler:

sizi, siz, sana, sen, seni · onları, onlar, o, onu, ona · bu · kendi · abla · diğer çevirileri

sie

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Sie sprechen Arabisch, Urdu, Dari, Paschtu, Mongolisch, Farsi, Russisch.

Arapça, Urduca, Darice, Peştuca, Moğolca, Farsça, Rusça.

Sie können Ihre Karriere zehn Jahre fortführen, zehn Jahre perfekter, unvergänglicher Schönheit.

Kariyerine on yıl daha devam edebilirsin. On yıl mükemmel, değişmeyen bir güzellik.

Sie untersuchen ein sehr unbedeutendes Stück eines viel größeren Puzzles.

Çok büyük bir bulmacanın çok önemsiz parçasını soruşturuyorsun.

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Ich hab Dufort's Stimme abgetastet, aber ich brauche noch ein paar Geräusche.

Dufot'un konuşmasını örnekliyorum, ama hâlâ bir kaç sese daha ihtiyacım var.

Sie sind eine gute Krankenschwester, aber ein schlechter Lügner.

Çok iyi bir hemşiresin, ama çok kötü bir yalancısın.

Ich habe einen medizinischen Notfall hier, ich brauche sofort Hilfe!

Burada acil tıbbi bir durum var. Acilen yardıma ihtiyacım var!

Ich brauche keinen Anwalt, ich habe nichts falsch gemacht.

Ben bir avukata ihtiyacım yok. Ben yanlış bir şey yapmadım.

Ich weiß, Sie wollen sicher einige Fragen loswerden, aber geben Sie Balawi etwas Zeit.

Sormak istediğin bazı sorular var biliyorum ama Balawi'ye biraz zaman ver.