simple

Ist doch eine simple Frage.

Hadi ama, basit bir soru.

Dann habe ich eine simple Frage.

O hâlde basit bir sorum olacak.

Ein simpler Auftrag:

Basit bir görev.

Natürlich. Ein simples Missverständniss.

Elbette, basit bir yanlış anlaşılma.

Ich gab simple Borsäure hinzu.

Bildiğimiz borik asit ekledim.

Simpler ausgedrückt: etwas Hartes.

Genel tabirle, sert bir şey.

Simpler Darwinismus vermute ich.

Sanırım bunun cevabı basit Darvinizm.

Eine viel simplere Lösung ist eine Rufumleitung.

En kolay yolu "yönlendirme" fonkisyonunu kullanmaktır..

Simpel, aber sehr nützlich.

Kaba ama bayağı işe yarar.

Zwei simple Dinge.

İki basit şey.