spezial için Almanca-Türkçe çeviriler:

özel · diğer çevirileri

spezial özel

Was macht Spezial Agent Radotti hier?

Özel Ajan Radotti burada ne arıyor?

Das ist ein Bob Gibson Spezial.

Bu bir Bob Gibson özel gösterisidir.

Sarah Graiman, ich bin spezial Agent Carrie Rivai.

Sarah Graiman, ben özel ajan Carrie Rivai.