stattdessen

Stattdessen werde ich eine alte neapolitanische Ballade singen.

Bunun yerine eski bir Neapolitan şarkı söyleyeceğim.

Ich denke ich werde stattdessen eine Pressekonferenz abhalten.

Sanırım bunların yerine bir basın toplantısı düzenleyeceğim.

Stattdessen fahren wir nach Norden Richtung Reims.

Ama biz kuzeye, Reims'e doğru gidiyoruz.

Vielleicht kann ich stattdessen helfen.

Belki onun yerine ben yardım ederim.

Stattdessen fand ich eine Leiche.

Onun yerine bir ceset buldum.

Können wir stattdessen ein Buch lesen?

Bunun yerine kitap okuyabilir miyiz?

Stattdessen ließ ich ihn töten.

Bunun yerine, ben onu öldürdüm.

Stattdessen suche ich Sie überall.

Bunun yerine her yerde seni arıyorum.

Aber stattdessen zitiere ich dein Lieblingsgedicht.

Ama bunun yerine en sevdiğin şiiri okuyacağım.

Aber ich werde stattdessen hier essen.

Ama onun yerine burada yiyeceğim.