stehe

Acht Opfer, acht Kürbislaternen jede steht für eine verlorene Seele.

Sekiz kurban ve her biri kayıp bir ruhu simgeleyen sekiz balkabağı lambası.

Diese Frauen stehen unter meinem Schutz.

Bu kadınlar benim korumam altında.

REACT steht für "Luftgepolstertes, energieverteilendes Geschoss.

REACT'in açılımı, "Enerji Yayan Hava Tamponlu Trajektil.

Sie haben hier überall Computer stehen.

Burada her yerde bilgisayar var.

Hier steht nichts drin.

Burada hiçbir şey yazmıyor.

Aber eine Wand steht noch.

Ama hala bir duvarı ayakta.

Bleib stehen, oder ich schieße!

Dur yoksa ateş edeceğim!

Einige dieser Scheine haben Telefonnummern drauf stehen.

Bu faturalardan bazılarında telefon numaraları var.

Hier steht ein schöner Satz:

Burada güzel bir cümle var:

Wir haben Transportbusse für sie drausen stehen.

Dışarıda sizi götürmek için bekleyen otobüslerimiz var.