steuern için Almanca-Türkçe çeviriler:

vergi · kullanmak · kontrol etmek · yönetmek · diğer çevirileri

steuern vergi

Ich untersuche Verbrechen, keine Steuern oder Einwanderung.

Suçları araştırırım, vergi ya da göçmenleri değil.

Zahlen, Steuern, Belege

Rakamlar, vergiler, fişler

Dafür zahlen wir unsere Steuern.

Onun için vergi ödüyoruz.

steuern kullanmak

Ich bin ein Steuern bezahlender, wählender Bürger.

Ben vergisini ödeyen ve oyunu kullanan bir vatandaşım.

Vor drei Jahren wegen Betrunkenheit am Steuer sowie Unfallflucht angeklagt.

Üç sene önce içkili araba kullanırken çarpıp kaçmaktan yargılanmış.

Für Trunkenheit am Steuer, das Anheuern oder den Mord?

İçkili araba kullandığın için mi, yoksa cinayet için mi?

steuern kontrol etmek

Deshalb müssen wir manuell steuern.

Bu yüzden elle kontrol etmem gerekiyor.

Ich höre Sie. Aber da ist noch eine Stimme, die versucht, mich zu steuern.

Duyuyorum ama beni kontrol etmeye çalışan başka bir ses daha var.

steuern yönetmek

Ernstzunehmende Hacker, Leute, die große Botnets steuern.

Ağır hackerlar, önemli botnetleri yöneten insanlar.