täglich için Almanca-Türkçe çeviriler:

her gün, her günkü · günlük · her gün olan · gündelik · diğer çevirileri

täglich her gün, her günkü

Täglich sterben Tausende Menschen.

Her gün binlerce insan ölüyor.

Andererseits muss sich jeder täglich waschen.

Diğer yandan, herkes ellerini her gün yıkamalı.

Täglich berühren wir Dinge.

Her gün dokunuruz bir şeylere.

täglich günlük

Davids tägliches Ritual.

David'in günlük ritüeli.

Erstens: Du solltest an einer täglichen Entzugstherapie teilnehmen.

Birincisi; günlük olarak bir tedavi seansına gitmelisin.

Weil die Geschäftsbesitzer Kontenbücher mit ihrer täglichen Ausbeute einwerfen mussten.

Çünkü esnaf akşam eve giderken uğrayıp günlük hasılatını koyabilmeli.

täglich her gün olan

Ich trage sie täglich zur Erinnerung.

Her gün takıyorum, onu hatırlamak için.

Du musst sie täglich nach sechs besprühen.

Onları her gün, altıdan sonra sula.

Ich spreche täglich mit ihm.

Ben her gün konuşuyorum onunla.

täglich gündelik

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Gib uns unser tägliches Brot heute.

Gündelik rızkımızı bize bugün ver.