terroristischen

Diese unsinnigen terroristischen Angriffe dienen keinem Zweck.

Bu ümitsiz terör saldırıları hiçbir amaca hizmet etmiyor.

Aber zuerst müssen diese terroristischen Angriffe aufhören.

Ama ilk başta, bu terörist saldırıları bitmeli.

Neid ist ein terroristischer Akt!

Açgözlülük bir terör eylemidir.

Bevorteilung ist ein terroristischer Akt!

Savurganlık bir terör eylemidir.

Al Zahrani leitet eine terroristische Zelle aus der saudischen Botschaft heraus.

Al Zahrani, Suudi elçiliğinin dışında, bir terörist hücresini yönetiyor.

Die USS Cole während des Auftanken im Hafen von Aden angegriffen ein terroristischer Akt eine abscheuliche und feige Tat..

The USS Cole, Aden limanında yakıt ikmali yaparken saldırıya uğradı. Bu bir terörist eylemiydi. Bu korkakça ve alçakça bir eylemdi.

Durch lhre terroristische Feindbegünstigung werden noch mehr deutsche Soldaten sterben!

Düşmanı teröristvari bir şekilde destekleyerek çok daha fazla Alman askeri ölecek!

Ein atomarer Sprengsatz befindet sich in terroristischer Hand. Auf USUS-Boden.

ABD topraklarında teröristlerin denetiminde bir nükleer aygıt var.

Pro, Anti, terroristischen Bedrohung, andere Art der Bedrohung?

Yandaş, anti, terörist tehdidi. Ya da başka tehdit.

Ein terroristischer Anschlag der irgendwie das T-Virus beinhaltete.

Bir şekilde ellerine T-virüsü geçmiş teröristlerin saldırısı.