totengräber için Almanca-Türkçe çeviriler:

mezarcı · kazıcı · diğer çevirileri

totengräber mezarcı

Noch nie einen Totengräber gesehen?

Daha önce hiç mezarcı görmedin mi?

Die Totengräber legten ihn in ein Armengrab.

Mezarcı onu fakir işi bir mezar gömdü.

totengräber kazıcı

Jimmy, der Totengräber.

Mezar Kazıcı Jimmy.